Μάιος μήνας

Μαζέψτε πόντους και κερδίστε!
02/05/2019 - 28/05/2019

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρία με την επωνυμία METRO AEBE που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, οδός Σωρού αρ. 1 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική Ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω η «Ενέργεια») στα καταστήματα My market με την ονομασία «Μάιος μήνας My market», την οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία Improvise Digital Wizards IKE (περαιτέρω η «Improvise»), ενώ την λειτουργία του έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία NovelTech IKE (περαιτέρω η «NovelTech»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»).
 3. Αποκλεισμός Συμμετοχής: Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (β) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη NovelTech, (γ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη METRO AEBE και (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
 4. Διάρκεια της Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 06/03/2019 ώρα 00:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 31/12/2019, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). Η Ενέργεια χωρίζεται σε Θεματικές Περιόδους.
 5. α) Η διάρκεια διεξαγωγής της 1ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 06/03/2019 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 1ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 02/04/2019 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 1ης Θεματικής Περιόδου»)β) Η διάρκεια διεξαγωγής της 2ης Θεματικής Περιόδου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 02/05/2019 ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της 2ης Θεματικής Περιόδου») έως και την 28/05/2019 ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της 2ης Θεματικής Περιόδου»). Για τη 2η Θεματική θα επιτραπεί η καταχώρηση δωροκωδικών μέχρι και τις 29/05/2019.
 6. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:
 7. α) Με κάθε αγορά, ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός 15ψήφιος Δωροκωδικός.β) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει είτε να αποστείλουν το Δωροκωδικό με σύντομο γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου («SMS») στον αριθμό 54045, είτε να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση www.mymarket.gr/mydiagonismoi. Η χρέωση για κάθε SMS είναι €0,25 +ΦΠΑ +ΤΣΚΤ (~€0,35). Η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση είτε με απαντητικό σύντομο γραπτό μήνυμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας SMS ή ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.γ) Με την καταχώρηση έγκυρων Δωροκωδικών στην Ενέργεια συσσωρεύονται πόντοι για κάθε Συμμετέχοντα οι οποίοι θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια της Ενέργειας. 5.1 Συσσώρευση Πόντων:
  1η Θεματική Περίοδοα) Για όλους τους κωδικούς προϊόντων του καταστήματος ισχύει 1€=1πόντος. Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του Συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα φυλλάδια προσφορών Νο 05 και Νο 06 με την ειδική σήμανση «x2 πόντοι» και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κάθε φυλλαδίου. Tα φυλλάδια υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα My market καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mymarket.gr.β) Με την καταχώρηση έγκυρων Δωροκωδικών των οποίων η ημέρα έκδοσης είναι Τρίτη ή Σάββατο ο Συμμετέχων κερδίζει τους διπλάσιους πόντους από αυτούς που αναγράφονται στο απόκομμα της απόδειξης με τον δωροκωδικό. Για παράδειγμα, εάν ένας Συμμετέχων καταχωρήσει έγκυρο δωροκωδικό τον οποίο απέκτησε με αγορές που έκανε Τρίτη ή Σάββατο και φέρει 50 πόντους, οι πόντοι που τελικά θα κερδίσει θα είναι ίσοι με 100. Ενώ αντίθετα, εάν καταχωρήσει έγκυρο δωροκωδικό που απέκτησε με αγορές που έγιναν οποιαδήποτε άλλη μέρα, οι πόντοι που θα κερδίσει θα είναι ίσοι με τους ονομαστικούς πόντους που φέρει ο δωροκωδικός.
  2η Θεματική Περίοδο α) Για όλους τους κωδικούς προϊόντων του καταστήματος ισχύει 1€=1πόντος. Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του Συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα φυλλάδια προσφορών Νο 09 και Νο 10 με την ειδική σήμανση «x2 πόντοι» και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κάθε φυλλαδίου. Tα φυλλάδια υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα My market καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mymarket.gr.β) Με την καταχώρηση έγκυρων Δωροκωδικών των οποίων η ημέρα έκδοσης είναι Τρίτη ή Σάββατο ο Συμμετέχων κερδίζει τους διπλάσιους πόντους από αυτούς που αναγράφονται στο απόκομμα της απόδειξης με τον δωροκωδικό. Για παράδειγμα, εάν ένας Συμμετέχων καταχωρήσει έγκυρο δωροκωδικό τον οποίο απέκτησε με αγορές που έκανε Τρίτη ή Σάββατο και φέρει 50 πόντους, οι πόντοι που τελικά θα κερδίσει θα είναι ίσοι με 100. Ενώ αντίθετα, εάν καταχωρήσει έγκυρο δωροκωδικό που απέκτησε με αγορές που έγιναν οποιαδήποτε άλλη μέρα, οι πόντοι που θα κερδίσει θα είναι ίσοι με τους ονομαστικούς πόντους που φέρει ο δωροκωδικός. γ) Με την εγγραφή στη 2η Θεματική περίοδο, οι συμμετέχοντες που παίζουν για πρώτη φορά στην Ενέργεια κερδίζουν αυτόματα επιπλέον 50 πόντους ενώ οι συμμετέχοντες που είχαν εξαργυρώσει τουλάχιστον ένα δωροκωδικό και κατά τη διάρκεια της 1ης Θεματικής, κερδίζουν αυτόματα 100 πόντους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιπλέον πόντοι προστίθενται στους συνολικούς πόντους του κάθε συμμετέχοντα. δ) Όσοι συμμετέχοντες εξαργυρώσουν δωροκωδικούς των οποίων η ημερομηνία έκδοσης είναι μεταγενέστερη του προηγούμενου, θα διπλασιάσουν του πόντους της 3ης εξαργύρωσης.
 8. Δώρα:
 9. 1ης Θεματικής Περιόδου α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν χίλιοι οκτακόσιοι (1800) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα επώνυμα προϊόντα αξίας €25 ο καθένας. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 1. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα (Παράρτημα 1). β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 1ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 1ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 06/03/2019 έως και 02/04/2019 και έχουν συσσωρεύσει συνολικά από πεντακόσιους (500) πόντους και άνω (Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες), θα αναδειχθούν εκατό (100) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν δωροεπιταγές αξίας €100 για εξαργύρωση σε οποιοδήποτε κατάστημα My market. Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Επιλέξιμου Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσο περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση. Στους νικητές θα σταλούν μέσω γραπτού μηνύματος δύο κωδικοί. Ο κάθε ένας από τους κωδικούς αντιστοιχεί σε μία δωροεπιταγή αξίας 50€. Οι δωροεπιταγές αυτές μπορούν να εξαργυρωθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα My market μέχρι και τις 15/10/2019.
  2ης Θεματικής Περιόδου: α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν δύο χιλιάδες (2.000) Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα επώνυμα προϊόντα αξίας €25 ο καθένας. Τα προϊόντα είναι προεπιλεγμένα και φαίνονται στο Παράρτημα 2. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος από την αρχική λίστα θα δίνεται ένα αντίστοιχο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, από την εναλλακτική λίστα (Παράρτημα 1). β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 2ης Θεματικής Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της 2ης Θεματικής Περιόδου, ήτοι από 02/05/2019 έως και 29/05/2019 και έχουν συσσωρεύσει συνολικά από πεντακόσιους (500) πόντους και άνω (Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες), θα αναδειχθούν εκατόν είκοσι (120) νικητές μέσω κλήρωσης οι οποίοι θα κερδίσουν δωροεπιταγές αξίας €120 για εξαργύρωση σε οποιοδήποτε κατάστημα My market. Ο αριθμός συμμετοχών στην κλήρωση είναι ίσος με τον αριθμό των πόντων του κάθε Επιλέξιμου Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσο περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση. Στους νικητές θα σταλούν μέσω γραπτού μηνύματος δύο κωδικοί. Ο κάθε ένας από τους κωδικούς αντιστοιχεί σε μία δωροεπιταγή αξίας 60€. Οι δωροεπιταγές αυτές μπορούν να εξαργυρωθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα My market μέχρι και τις 15/11/2019. Η προσφορά των παραπάνω δώρων ισχύει μόνο για τον αναγραφόμενο αριθμό νικητών. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων από τους αναγραφόμενους νικητές λόγω εκτυπωτικού λάθους, ή λόγω λάθους της πλατφόρμας του συστήματος (SMS ή/και ιστοσελίδας της Ενέργειας - WEB). Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής κληρώσεως μεταξύ των νικητών για την ανάδειξη ισάριθμων με τον αναγραφόμενο αριθμό νικητών και οι όροι της κλήρωσης θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους Συμμετέχοντες. Τα δώρα της Ενέργειας είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και οι νικητές της Ενέργειας δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με οτιδήποτε άλλο. Στις αναγραφόμενες αξίες περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Φόροι, τέλη, εισφορές και οποιαδήποτε έξοδα ή επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα δώρα, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους νικητές των δώρων αυτών, πλην τυχόν εξόδων αποστολής. Προ ή κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας και μέχρι την παράδοση των δώρων στους νικητές, ο Διοργανωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί τα δώρα για σκοπούς προώθησής του. Οι αποδέκτες των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά του Διοργανωτή από καμία αιτία.
 10. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:
 11. 1ης Θεματικής Περιόδου
  α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν χίλιοι οκτακόσιοι (1800) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο χίλιες οκτακόσιες (1800). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS ή WEB, ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του στην Ιστοσελίδα (WEB) της Ενέργειας.
  β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 1ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν εκατό (100) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 04/04/2019 περί τις 12μμ. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 1η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της και έχουν συγκεντρώσει από πεντακόσιους (500) πόντους και πάνω. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της 1ης Θεματικής Περιόδου, αν για παράδειγμα ο Συμμετέχων έχει συγκεντρώσει 610 πόντους, συμμετέχει στην κλήρωση με 610 συμμετοχές. 2ης Θεματικής Περιόδου
  α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναδειχθούν δύο χιλιάδες (2.000) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech, στο σύνολο δύο χιλιάδες (2.000). Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS ή WEB, ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του Δωροκωδικού μέσω SMS ή για την υποβολή του στην Ιστοσελίδα (WEB) της Ενέργειας.
  β) Δώρα Κλήρωσης: Στο τέλος της 2ης Θεματικής Περιόδου θα αναδειχθούν εκατόν είκοσι (120) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30/05/2019 περί τις 12μμ. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην 2η Θεματική Περίοδο τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της και έχουν συγκεντρώσει, καθ’ όλη την Ενέργεια, από πεντακόσιους (500) πόντους και πάνω. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) όπου ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 15 ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη της Ενέργειας μέχρι και τη Λήξη της 2ης Θεματικής Περιόδου, αν για παράδειγμα ο Συμμετέχων έχει συγκεντρώσει 610 πόντους κατά τη διάρκεια της 1ης Θεματικής και 400 πόντους κατά τη διάρκεια της 2ης Θεματικής, συμμετέχει στην κλήρωση με 610 + 400 = 1010 συμμετοχές.
 12. Έγκυρη Συμμετοχή: Με την υποβολή κάθε μοναδικού Δωροκωδικού, είτε αυτή γίνεται μέσω αποστολής SMS, είτε μέσω WEB, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα, το οποίο θα τον ενημερώνει για την έγκυρη ή μη συμμετοχή του. Ως «έγκυρη συμμετοχή», νοείται οποιαδήποτε καταχώρηση Δωροκωδικού για τον οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:
 13. α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, β) έχει παραχθεί εντός της διάρκειας διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Περιόδου κατά την οποία έχει εκδοθεί, γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της NovelTech εντός της διάρκειας διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Περιόδου κατά την οποία έχει εκδοθεί. δ) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητούνται να σταλούν. ε) έχει προκύψει από συναλλαγή που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Συμμετέχων. Ταυτόχρονα, η αποστολή SMS στον σύντομο κωδικό 54045 ή η καταχώρηση κωδικού στην ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στην Ενέργεια, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.
 14. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι νόμιμος κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει νομίμως τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στην Ενέργεια. Οι αριθμοί κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων, μέσω των οποίων αποστέλλονται τα SMS ή υποβάλλονται στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB), καταχωρούνται στο σύστημα της NovelTech, με σκοπό τον έλεγχο των Δωροκωδικών και τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη των νικητών των δώρων της Ενέργειας. Τα αρχεία τα οποία τηρεί η NovelTech με τους αριθμούς κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε SMS για συμμετοχή στην Ενέργεια ή καταχώρησης κωδικού στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) από το σύστημα της NovelTech, την εγκυρότητα αυτών και τον αριθμό κλήσης (MSISDN) από τον οποίο προέρχεται το SMS ή που έχει υποβληθεί κατά την καταχώρηση κωδικού μέσω της Ιστοσελίδας της Ενέργειας (WEB).
 15. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων διαδικτυακής πρόσβασης, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.
 16. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές.
 17. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 18. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντων. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να προμηθευτεί για τον εαυτό του και μόνο, ένα (1) ειδικό έντυπο με έναν (1) μοναδικό κωδικό, από τα γραφεία του Διοργανωτή, οδός Σώρου 1, 144 10 Μεταμόρφωση, αποκλειστικά κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εκάστοτε Θεματικής Ενότητας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.
 19. Ενημέρωση για την κατακύρωση: Ο Διοργανωτής θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές των δώρων της Ενέργειας, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Ως νικητής ορίζεται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε για την εξαργύρωση του Δωροκωδικού μέσω SMS ή WEB. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές των δώρων τα πλήρη στοιχεία τους, για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας.
 20. Ανάρτηση Νικητών: Για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ενέργειας λίστα με τους καθημερινούς νικητές όπου θα εμφανίζονται τα 2 πρώτα και τα 3 τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου κάθε νικητή.
 21. Παράδοση Δώρων: Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:
 22. (α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ο κάτοχος της κάρτας SIM του αριθμού κινητού τηλεφώνου (MSISDN) που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξαργύρωση του Δωροκωδικού που κέρδισε στην αυτόματη κλήρωση, (β) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών. Αν ο νικητής είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, κλπ) για να παραληφθεί το δώρο (γ) Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου και δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή συγγενής εργαζόμενου στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο 3 ανωτέρω. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δώρου της Ενέργειας αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει όσα αναφέρονται παραπάνω, ή δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο όπως ορίζεται κατωτέρω για την εκάστοτε Θεματική Περίοδο, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται, κατά την κρίση του, να διαθέσει τα δώρα με όποιο άλλο τρόπο επιλέξει.
 23. Παραλαβή Δώρων
 24. 1ης Θεματικής Περιόδου
  Ως προθεσμία παραλαβής των στιγμιαίων  δώρων για την 1η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 16/04/2019. Ως προθεσμία εξαργύρωσης των δωροεπιταγών για την 1η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 15/10/2019. Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τη 16/04/2019. Η παράδοση των προϊόντων αξίας €25 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 1. Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, στον νικητή θα σταλούν δύο κωδικοί μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που είχε δηλώσει κατά την καταχώρηση του δωροκωδικού του. Ο κάθε ένας από τους κωδικούς αντιστοιχεί σε μία δωροεπιταγή αξίας 50€. Οι δωροεπιταγές αυτές μπορούν να εξαργυρωθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα My market μέχρι και τις 15/10/2019.
  2ης Θεματικής Περιόδου
  Ως προθεσμία παραλαβής Στιγμιαίων Δώρων για την 2η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 15/06/2019. Ως προθεσμία εξαργύρωσης των δωροεπιταγών για την 2η Θεματική Περίοδο ορίζεται η 15/11/2019. Αναφορικά με τα Στιγμιαία Δώρα, ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα από το Διοργανωτή επώνυμα προϊόντα μόνο από το κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έλαβε το Δωροκωδικό συμμετοχής. Η παραλαβή των δώρων θα ξεκινάει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών από τον Διοργανωτή και θα ολοκληρωθεί έως τη 15/06/2019. Η παράδοση των προϊόντων αξίας €25 σε κάθε νικητή γίνεται με μία μόνο επίσκεψη στο κατάστημα My market που έκανε τις αγορές του και έλαβε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Τα επιλεγμένα προϊόντα φαίνονται στο Παράρτημα 2 Αναφορικά με τα Δώρα Κλήρωσης, στον νικητή θα σταλούν δύο κωδικοί μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που είχε δηλώσει κατά την καταχώρηση του δωροκωδικού του. Ο κάθε ένας από τους κωδικούς αντιστοιχεί σε μία δωροεπιταγή αξίας 60€. Οι δωροεπιταγές αυτές μπορούν να εξαργυρωθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα My market μέχρι και τις 15/11/2019.
 25. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων στους νικητές. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα: α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/ και η λήψη των μηνυμάτων της Υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους παίκτες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η συμμετοχή στην Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι τεχνικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την NovelTech δύναται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, το μήνυμα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή/και δίκτυα διαδικτυακής πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή, της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της ιστοσελίδας της Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό του. Μετά τη Λήξη της Ενέργειας και τη διανομή των δώρων κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, οι οποιοιδήποτε κωδικοί συμμετοχής και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, τα ευρισκόμενα οπουδήποτε, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.
 26. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγορική Εταιρεία «Δ. Γ. Σμυρνής & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 57 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.mymarket.gr/mydiagonismoi. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Δικηγορική Εταιρεία.
 27. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του (www.mymarket.gr/mydiagonismoi) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως η περίπτωση εκτυπωτικού λάθους, ή λάθους της πλατφόρμας του συστήματος SMS, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη περισσότερων από τους προβλεπόμενους νικητές που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο.
 28. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και της σχετικής γνωστοποίησης αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .
 29. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Παράρτημα 1 - Προϊόντα συνολικής αξίας €25

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
PAPPY SOFT DECOR ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 6/800G. 1
EL-EF ΣΑΚ. ΑΠΟΡΡ. ΑΡΩΜ. ΜΑΧΙ ΚΟΡΔ.  ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜ. 1
KLINEX ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA LEMON 12/1250ML 1
TIDE ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 450G 1
Colgate TOTAL ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML 1
PANTENE CLASSIC ΣΑΜΠΟΥΑΝ 360ML 1
ΛΟΥΞ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ML (5+1 ΔΩΡΟ) 1
3 ΑΛΦΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G 1
ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙΝΙ ΝΟ.10 500G 1
PUMMARO ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟ 250 G (3ΤΕΜ) 1
BONNE MAMAN ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 370G 1

Εναλλακτικά Προϊόντα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
SANITAS ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30M (9 T.M.) 1
SANITAS ULTRA STRONG ΣΑΚ.ΑΠΟΡΡ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔ.52X75CM 10T. 1
AJAX ULTRA7 FRESH ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ.12/1L 1
DOVE ΣΠΡΕΥ 6/150ML 1
PALMOLIVE NATURALS ΜΕΛΙ & ΓΑΛΑ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 650ML 1
ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ ΧΥΜΟΣ 9 ΦΡΟΥΤΩΝ 1L 1
3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500G 1
ΜΕΛΙΣΣΑ ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ  500 G 1
ΚΥΚΝΟΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 28%-30% 410G 1
MERENDA ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 360G 1

Παράρτημα 2 - Προϊόντα συνολικής αξίας €25

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
PAPPY SOFT DECOR ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 6/800G. 1
EL-EF ΣΑΚ. ΑΠΟΡΡ. ΑΡΩΜ. ΜΑΧΙ ΚΟΡΔ.  ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜ. 1
KLINEX ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA LEMON 12/1250ML 1
TIDE ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 450G 1
Colgate TOTAL ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML 1
PANTENE CLASSIC ΣΑΜΠΟΥΑΝ 360ML 1
ΛΟΥΞ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ML (5+1 ΔΩΡΟ) 1
3 ΑΛΦΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G 1
PUMMARO ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟ 250 G (3ΤΕΜ) 1
BONNE MAMAN ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 370G 1

Εναλλακτικά Προϊόντα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
SANITAS ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30M (9 T.M.) 1
SANITAS ULTRA STRONG ΣΑΚ.ΑΠΟΡΡ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔ.52X75CM 10T. 1
AJAX ULTRA7 FRESH ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ.12/1L 1
DOVE ΣΠΡΕΥ 6/150ML 1
PALMOLIVE NATURALS ΜΕΛΙ & ΓΑΛΑ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 650ML 1
ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ ΧΥΜΟΣ 9 ΦΡΟΥΤΩΝ 1L 1
3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500G 1
ΜΕΛΙΣΣΑ ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ  500 G 1
ΚΥΚΝΟΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 28%-30% 410G 1
MERENDA ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 360G 1
ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙΝΙ ΝΟ.10 500G 1

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη NovelTech (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση και η Improvise (Εκτελούσα την Επεξεργασία), η οποία είναι υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους και την παραλαβή των δώρων από αυτούς. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τους νικητές είναι το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν σε βάση δομένων της Εταιρείας για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων από την Εταιρεία. Μετά την κλήρωση, τα τηλέφωνα των νικητών και συγκεκριμένα τα δύο πρώτα και τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο www.mymarket.gr/ mydiagonismoi.

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω. Οι Νικητές θα παραλάβουν τα δώρα από υποκατάστημα της εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους όρους του διαγωνισμού. Εφόσον απαιτηθεί θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή άλλο έγγραφο ως αποδεικτικό για την παραλαβή του Δώρου.

Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 18 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Θέλουμε να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και προσφορές που σχεδιάζουμε για εσάς. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε την συγκατάθεσή σας.

Η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς: ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και προσφορές που σας αφορούν εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Επίσης, τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Για όλους τους ανωτέρω σκοπούς ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε συνεργαζόμενη εταιρεία.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη δοθείσα δια της παρούσας συγκατάθεσή σας ή να ασκήσετε ένα από τα άλλα νόμιμα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr

Μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε στο εξής μαζί σας για τους παραπάνω σκοπούς.